Driftwood 1 vs Black Hart 2

(Driftwood Team 2) (DCB2) vs 19 Kittens (19B3)

Drifty Grifters (DCB1) vs 19 Kittens (19B3)

(Driftwood Team 2) (DCB2) vs Saloon Sharks (SAL1)

Drifty Grifters (DCB1) vs Saloon Sharks (SAL1)

(Driftwood Team 2) (DCB2) vs Drifty Grifters (DCB1)

(Driftwood Team 2) (DCB2) vs Wild Hearts (TBH1)

Drifty Grifters (DCB1) vs Wild Hearts (TBH1)

(Driftwood Team 2) (DCB2) vs Creeping Charlies (19B1)

Drifty Grifters (DCB1) vs Creeping Charlies (19B1)